[…] Zongxi, Gu Yanwu 顾炎武, Wang Fuzhi 王夫之, and Tang Zhen 唐甄 were called “the four great enlightenment […]